Wszystko o zawodzie OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Strona główna » Szkoła Policealna CKD » Dla kandydatów » Wszystko o zawodzie OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

wielkość tekstu:A | A | A

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

    Ze względu na pogłębiające się starzenie się społeczeństwa w naszym kraju oraz w krajach Europy Zachodniej szybko wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby przygotowane profesjonalnie do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
    Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych, doradza mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.
    Praca opiekunki środowiskowej wykonywana jest przede wszystkim w domu podopiecznego oraz w różnych instytucjach opiekuńczych jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowych domach samopomocy itd.

    Kształcenie w zawodzie „OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA” opiera się na podbudowie szkoły średniej. Niekonieczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości. W szkole uczyć się mogą absolwenci liceów ogólnokształcących, technicznych, zawodowych, techników oraz techników uzupełniających. Kształcenie odbywa się w ciągu dwóch semestrów w systemie zaocznym lub wieczorowym. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi i po jego zdaniu otrzymują tytuł technika. Do dyplomu dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, który ułatwia absolwentom szkoły poruszanie po europejskim rynku pracy.
    Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: pedagogika, psychologia, podstawy psychopatologii, metodyka pracy z podopiecznym, polityka społeczna, podstawy prawa i ekonomiki, pracownia kompleksowej opieki, język migowy oraz praktyczną naukę zawodu.
    W ramach kształcenia w zawodzie uwzględniono również dodatkowo zajęcia z języka niemieckiego. Są to lekcje, na których słuchacze zapoznają się z podstawami języka niemieckiego z naciskiem na komunikację w życiu codziennym z podopiecznym. Ma to na celu ułatwienie naszym słuchaczom znalezienia zatrudnienia w zawodzie opiekunki w krajach niemieckojęzycznych.
    Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – profesjonalnych praktyków. Szkoła posiada specjalnie przystosowaną pracownię, w której znajduje się wiele pomocy do praktycznej nauki zawodu, m. in. fantom i łóżko rehabilitacyjne, inhalatory, glukometry, ciśnieniomierze, plansze medyczne i inne.

Informacja - Opiekunka Środowiskowa

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz rozpoznawał i pomagał rozwiązywać problemy podopiecznego,
 • wykorzystasz zasoby środowiska rodzinnego i lokalnego na rzecz efektywnej pracy
 • z podopiecznym,
 • udzielisz pierwszej pomoc w nagłych wypadkach,
 • zorganizujesz czas wolny podopiecznego,
 • pomożesz samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • będziesz wykonywał czynności pielęgnacyjne,
 • przeprowadzisz ćwiczenia rekreacyjne dostosowane do stanu zdrowia podopiecznego.

Masz możliwość podjęcia pracy w:

 • domach opieki społecznej,
 • oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,
 • prywatna praktyka/ działalność gospodarcza.
Strona główna Drukuj dokument